Adresseerbaar object

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/bag/id/concept/Adresseerbaar_object
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitie Een Adresseerbaar object is een verzamelbegrip voor Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen
toelichting De objecten waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend, worden aangeduid als ┬źadresseerbare objecten┬╗. Op dit moment geldt dat alleen voor drie soorten objecten, te weten Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen.
populatie Adresseerbare objecten komen als zodanig niet voor in de basisregistraties adressen en gebouwen, maar alleen als Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen.
herkomst Aanwijzing als zodanig door bevoegd gemeentelijk orgaan
eigenaar Gemeente
kwaliteit Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)
authentiek nee
relaties Verblijfsobject, Standplaats, Ligplaats, Pand, Nummeraanduiding
wetgeving Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Memorie van toelichting)
gebruiksvoorwaarden Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting
toegankelijkheid Openbaar
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset