Home

Gegevens uit de basisregistraties vormen het hart van de gegevensvoorziening van de Nederlandse overheid. Voor deze basisregistraties geldt voor overheden dat deze verplicht zijn de gegevens uit deze basisregistraties te gebruiken in hun processen.
Overheden maken in hun processen echter niet alleen gebruik van de gegevens uit basisregistraties maar ook uit andere soorten registraties.

De Stelselcatalogus beoogt een overzicht te bieden van zowel de gegevens die opgenomen zijn in de basisregistraties als van de gegevens die opgenomen zijn in deze andere registraties.

De Stelselcatalogus is een catalogus van catalogi. Het bevat alleen de beschrijvingen van de gegevens in de registraties inclusief definities en zaken als al dan niet verplicht gebruik, de beheerder, de gebruiksvoorwaarden en onderlinge relaties; de zogeheten metagegevens van deze registraties. De Stelselcatalogus bevat dus niet de feitelijke waarden van de gegevens uit de registraties.

Met de informatie uit de Stelselcatalogus kunnen onder andere wetgevingsjuristen invulling geven aan het verplicht gebruik van bepaalde gegevens, kunnen informatiemanagers de voor hen benodigde informatie vinden en kunnen ook burgers zien welke gegevens bij welke overheidsdienst beschikbaar zijn. De Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens de registraties bevatten, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn.